Hizmetler

Ψ Bireysel Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi 

Ψ Çocuk & Ergen Psikolojik Danışmanlığı, Pedagojik Danışmanlık (Öfke Kontrolü, Dikkat Eksikliği, Akademik Başarı, Motivasyon, Kaygı)

Ψ Depresyon, Anksiyete, Stres, Tükenmişlik, Takıntılar

Ψ Kurumsal Danışmanlık, Eğitim ve Seminerler

Ψ Online Psikoterapi