Emre BAKIR – Uzman Klinik Psikolog

2009 yılında İ.Ü. PDR bölümünden mezun olduktan Psikolojik Danışman olarak çalıştı.  2010 yılında Akdeniz Üniversitesi PDR yüksek lisans programına kabul edildi. 2012 -2015 yılları arasında Psikolojik Danışmanlar Derneği’nde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2013 yılında kabul aldığım Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından Prof. Dr. Hakan Türkçapar danışmanlığında yürüttüğü ‘Riskli Gruplarla Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllülerinde Depresyon, Anksiyete, Stres ve Tükenmişlik İlişkisi’ konulu tez çalışmasıyla mezun oldu.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Transaksiyonel Analiz, Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapi, Hipnoz eğitim ve süpervizyonları aldı.

İŞ DENEYİMİ

ODTÜ GVO, TSK  ve MEB‘de Psikolojik Danışman

ÇEMATEM Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi‘nde Klinik Psikolog

Psikolojik Danışmanlar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi

Özel Psikolojik Danışma Merkezleri‘nde Psikoterapist, Klinik Psikolog